TOPICSお知らせ

2021/02/19

お知らせ

順天堂大学の宮本恵里先生が筆頭の論文が Medicine and Science in Sports and Exercise誌に受理されました。

女性アスリートの怪我に関する遺伝要因(COL1A1)の研究がMedicine and Science in Sports and Exercise誌に受理されました。

Eri Miyamoto-Mikami, Hiroshi Kumagai, Kumpei Tanisawa,Yuki Taga, Kosuke Hirata, Naoki Kikuchi, Nobuhiro Kamiya, Ryoko Kawakami, Taishi Midorikawa, Takuji Kawamura, Ryo Kakigi, Toshiharu Natsume, Hirofumi Zempo, Koya Suzuki, Yoshimitsu Kohmura, Kazunori Mizuno, Suguru Torii, Shizuo Sakamoto, Koichiro Oka, Mitsuru Higuchi, Hisashi Naito, Naokazu Miyamoto, Noriyuki Fuku. Female athletes genetically susceptible to fatigue fracture are resistant to muscle injury: Potential role of COL1A1 variant.Medicine and Science in Sports and Exercise. 2021